A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382264. látogatója

Budapest

2021. szeptember 21.,

kedd


 

173. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
539/2021. (IX. 21.) Korm. rendelet
Az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő részvételéről
8085
37/2021. (IX. 21.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
8087
18/2021. (IX. 21.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
8088
19/2021. (IX. 21.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
8089
18/2021. (IX. 21.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
8092
19/2021. (IX. 21.) OGY határozat
Ander Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
8092
20/2021. (IX. 21.) OGY határozat
Ander Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
8093
21/2021. (IX. 21.) OGY határozat
Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
8093
22/2021. (IX. 21.) OGY határozat
Stummer János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
8093
1637/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról
8094
1638/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
Az Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik ellátására biztosítandó egészségügyi szakanyag átadásáról
8100
1639/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
A Fülöp-szigeteki Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
8101
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról
8102
1641/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által bevezetett Fordulat Beruházási Hitelprogram keretemelésével kapcsolatos intézkedésekről
8118
1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
Egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
8118
1643/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
A településeken megvalósuló közösségi, szakköri program támogatásáról
8123
1644/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
Az integrátor nagyvállalkozásokhoz együttműködési megállapodással kapcsolódó mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása érdekében szükséges intézkedésekről
8123
1645/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
A Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programjának második ütemével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
8124
1646/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
A Szigetszentmiklós város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
8124
1647/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
Egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
8125
1648/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00011 azonosító számú („KIKÖLTÖZÜNK! – Új szociális lakhatási forma Vésztőn”) című projekt támogatásának növeléséről
8132
1649/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2017-00001 azonosító számú („Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában” című) projekt támogatásának növeléséről
8133
1650/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 azonosító számú („Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése” című) projekt ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékének növeléséről, illetve a projekt költségvetésében történő forrásátcsoportosításról
8134
1651/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2019-00132 azonosító számú („Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum épületenergetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
8134
1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
8136
1653/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
COVID–19 vakcina Vietnámi Szocialista Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítésről
8137
1654/2021. (IX. 21.) Korm. határozat
A TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalást előkészítő törzs kiküldéséről
8138

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.