A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2021. szeptember 8.,

szerda


 

166. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet
A muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7792
525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet
Egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
7797
17/2021. (IX. 8.) NVTNM rendelet
A BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
7802
30/2021. (IX. 8.) AM rendelet
A borászati termékek 2021. évi krízislepárlási támogatásáról
7803
31/2021. (IX. 8.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosításáról
7809
7/2021. (IX. 8.) IM rendelet
A külszolgálati pályázati rendszerről
7811
42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
7815
43/2021. (IX. 8.) ITM rendelet
A vasúti, légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos képzésekről szóló miniszteri rendeletek módosításáról
7817
44/2021. (IX. 8.) ITM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél történő végrehajtásáról
7924
45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet
A szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
7928

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.