A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381643. látogatója

Budapest

2021. szeptember 6.,

hétfő


 

164. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
515/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet
A járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7651
516/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
7652
517/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet
A vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
7653
518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
7654
519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
7656
520/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
7657
521/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet
Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7657
522/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet
A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról
7662
523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
7664
16/2021. (IX. 6.) NVTNM rendelet
A Róbert Károly Meddőségi Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
7666
39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet
Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
7667
40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról
7774
41/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet
A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról
7776
1626/2021. (IX. 6.) Korm. határozat
A Róbert Károly Meddőségi Centrum közfinanszírozott működése érdekében szükséges források biztosításáról
7778
1627/2021. (IX. 6.) Korm. határozat
Egyházi személyek jövedelempótlékának és egyházi jogi személyek hittanoktatási támogatásának emeléséről
7780
1628/2021. (IX. 6.) Korm. határozat
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról
7781

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.