A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381561. látogatója

Budapest

2021. szeptember 3.,

péntek


 

162. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet
A köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól
7589
509/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet
A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról
7590
510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet
A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről
7590
511/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
7594
512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7595
513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet
A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról
7599
31/2021. (IX. 3.) MNB rendelet
A nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról
7612
32/2021. (IX. 3.) MNB rendelet
Az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló 40/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról
7613
3/2021. (IX. 3.) TNM rendelet
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet módosításáról
7614
463/2021. (IX. 3.) KE határozat
Rektori megbízásról
7615
1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről
7615
1620/2021. (IX. 3.) Korm. határozat
A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia elfogadásáról
7627
1621/2021. (IX. 3.) Korm. határozat
A Népművészet Mestere díj 2021. évi adományozásáról
7629
1622/2021. (IX. 3.) Korm. határozat
Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
7629
1623/2021. (IX. 3.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
7630
1624/2021. (IX. 3.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló nagyfelületű burkolatjavítási program ütemezett megvalósítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
7636
1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat
A települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról
7638
48/2021. (IX. 3.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
7643
49/2021. (IX. 3.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
7643
50/2021. (IX. 3.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
7644
51/2021. (IX. 3.) ME határozat
A nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok titkárainak felmentéséről és új titkár kinevezéséről
7644
52/2021. (IX. 3.) ME határozat
A Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet (IMSO) közgyűlésein történő magyar részvételről
7645
53/2021. (IX. 3.) ME határozat
A hajókon telepíthető Inmarsat földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben tárgyú Nemzetközi Megállapodás Részes Feleinek konferenciáin történő magyar részvételről
7645

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.