A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381621. látogatója

Budapest

2021. február 2.,

kedd


 

16. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
35/2021. (II. 2.) Korm. rendelet
A Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ jogállásáról és kiváltságairól szóló, Moszkvában, 1973. június hó 26. napján aláírt Egyezmény felmondásáról
373
36/2021. (II. 2.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
373
37/2021. (II. 2.) Korm. rendelet
Egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
379
38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet
A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről
383
39/2021. (II. 2.) Korm. rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
415
40/2021. (II. 2.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
425
41/2021. (II. 2.) Korm. rendelet
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
431
42/2021. (II. 2.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
433
43/2021. (II. 2.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
434
1/2021. (II. 2.) CSTNM rendelet
A család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról
435
1/2021. (II. 2.) NVTNM rendelet
A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felett a tulajdonosi jogok gyakorlója kijelölésének módosítása érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
442
2/2021. (II. 2.) KKM rendelet
A külgazdasági és külügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
443
2/2021. (II. 2.) PM rendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok hatálya alá tartozó egyes nem pénzügyi szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
447
3/2021. (II. 2.) PM rendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
455
4/2021. (II. 2.) PM rendelet
A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet módosításáról
464
Köf.5033/2020/4. határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata?
466
1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról
471
1022/2021. (II. 2.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek 2020. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási költségeinek kiegészítő finanszírozásáról
478
1023/2021. (II. 2.) Korm. határozat
A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a pilóta nélküli légijárművek használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztéséhez nyújtott támogatásról
480
1024/2021. (II. 2.) Korm. határozat
A Nemzetközi Ûrhajós Szövetség 2020-ban megrendezésre kerülő 33. Kongresszusának magyarországi megrendezése iránti szándék bejelentéséhez kapcsolódó hozzájárulásról szóló 1108/2019. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról
480
1025/2021. (II. 2.) Korm. határozat
Az Európa Tanács labdarúgó-mérkőzések és egyéb sportrendezvények biztonságához, biztosításához és az ott nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó integrált megközelítésről szóló Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
481
1026/2021. (II. 2.) Korm. határozat
A veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozat módosításáról
481

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.