A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381621. látogatója

Budapest

2021. augusztus 26.,

csütörtök


 

159. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
15/2021. (VIII. 26.) NVTNM rendelet
Az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szóló 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet módosításáról
7440
29/2021. (VIII. 26.) BM rendelet
Az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról
7441
36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról
7443
10/2021. (VIII. 26.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
7446
1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
7453

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.