A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382232. látogatója

Budapest

2021. augusztus 19.,

csütörtök


 

156. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet
A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól
7380
506/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
7382
14/2021. (VIII. 19.) NVTNM rendelet
A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
7386

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.