A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381641. látogatója

Budapest

2021. augusztus 18.,

szerda


 

155. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
7293
500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról
7298
501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról
7303
502/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
7316
503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
7317
504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet
Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
7322
25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról
7324
26/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet
A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról
7347
28/2021. (VIII. 18.) AM rendelet
A családi gazdaságokról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
7353
40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelet
A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról
7362
1605/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 elfogadásáról
7366
1606/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
Magyarország Ûrstratégiája elfogadásáról
7366
1607/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatoknak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával kapcsolatos módosításáról
7367
1608/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés keretében megszerezhető licenc képzéssel végezhető háziorvosi alapellátási feladatokról
7367
1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
7368
1610/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
Az Erdélyi Református Egyházkerület intézményfejlesztésének és beruházásainak, valamint a Sapientia Alapítvány működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról
7370
1611/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről
7370
1612/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Közép-Duna mentén megvalósuló kerékpáros- és vízi turisztikai célú fejlesztésekről, valamint a szükséges beruházások támogatásáról
7371
1613/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A mórahalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról
7372
1614/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A KEHOP-3.3.0-15-2021-00010 azonosító számon benyújtott, „Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés” megnevezésű támogatási kérelemhez szükséges forrás biztosításáról
7373
1615/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról
7374
1616/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
7375
1617/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat
A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről szóló 1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról
7376

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.