A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382244. látogatója

Budapest

2021. augusztus 16.,

hétfő


 

154. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
493/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Magyar–Kirgiz Fejlesztési Alapról szóló Megállapodás kihirdetéséről
7235
494/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
A magyar–román határszakaszon Elek–Ottlaka és Dombegyház–Kisvarjas között tervezett közúti határátkelőhelyek létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
7255
495/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
Egyes kulturális beruházásokkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
7257
496/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
7258
497/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
7259
498/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7260
28/2021. (VIII. 16.) BM rendelet
A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról
7262
35/2021. (VIII. 16.) EMMI rendelet
Egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
7263
416/2021. (VIII. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7279
417/2021. (VIII. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7279
1595/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
A hazai szőlő-bor ágazatot támogató kormányzati intézkedésekről
7280
1596/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
A Tokaji Életpálya Programról
7280
1597/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
Az Óbudai Egyetem campusfejlesztésének előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
7281
1598/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
Egyes határon túli egyházi beruházásokhoz szükséges támogatásokról
7284
1599/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
Az egyes kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló sportcélú infrastruktúra-beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok, valamint egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról
7285
1600/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
Egyes kulturális célú beruházások előkészítéséről szóló kormányhatározatok módosításáról
7286
1601/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
A magyar–román határszakaszon Elek–Ottlaka és Dombegyház–Kisvarjas között tervezett közúti határátkelőhelyek területén lévő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a kialakításukhoz szükséges intézkedésekről
7286
1602/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
Az egyes köznevelési szakmai testületekről szóló 1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat módosításáról
7287
1603/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
7288
1604/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat
A 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa – Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat módosításáról
7288
47/2021. (VIII. 16.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
7289

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.