A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2021. augusztus 11.,

szerda


 

152. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
478/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A SCHNELL ÖL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről
7011
479/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet
A Cronus Tömegáru-Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről
7011
480/2021. (VIII. 11.) Korm. rendelet
Az Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" reorganizációjához szükséges kormányzati intézkedésekről
7012
24/2021. (VIII. 11.) MNB rendelet
"Az égig érő fa" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
7013
27/2021. (VIII. 11.) AM rendelet
Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosításáról
7015
15/2021. (VIII. 11.) HM rendelet
A katonai jelképekről és jelzésekről, valamint a Magyar Honvédséghez köthető megjelölésekről és használatuk engedélyezéséről
7028
16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet
Egyes honvédelmi ösztöndíjakról
7042
17/2021. (VIII. 11.) HM rendelet
A honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról
7049
25/2021. (VIII. 11.) AB határozat
Az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény 1. §-ában foglalt 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, 47. § (4) bekezdése, valamint a 48. § (2) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról, és alkotmányos követelmény megállapításáról
7050
26/2021. (VIII. 11.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 503. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés elutasításáról
7094
414/2021. (VIII. 11.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7108
415/2021. (VIII. 11.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
7108
1574/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő kölcsönbe adásáról (IV. ütem)
7109
1575/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
COVID-19 elleni védekezéshez szükséges eszközök Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő adományozásáról
7109
1576/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
7110
1577/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes egyházi beruházások támogatásáról
7112
1578/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának támogatásáról
7113
1579/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A balatonfűzfői parti sétány védművel történő biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről
7113
1580/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról
7115
1581/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Debrecen Nemzetközi Repülőtér koronavírus-járvánnyal összefüggő támogatásáról szóló 1843/2020. (XI. 24.) Korm. határozat módosításáról
7116
1582/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az Esztergom, 1111. jelű összekötő út 35+032 - 35+394 km szelvények közötti szakaszának kiemelt társadalmi igényként jelentkező átépítéséhez szükséges intézkedésekről
7117
1583/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A miskolci volt MSZMP pártszékház elbontásáról és a felszabaduló terület hasznosításáról
7118
1584/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról
7119
1585/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
7120
1586/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2018-00051 azonosító számú, "MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése 19 db nagykapacitású motorvonat beszerzésével" című projekt kapcsán jelentkező árfolyamváltozás kompenzálásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
7123
1587/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program aktuális helyzetéről, valamint a forrásainak teljes körű felhasználásához szükséges egyes intézkedésekről
7125
1588/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
7126
1589/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2017-00126 azonosító számú ("Eötvös József Főiskola energetikai fejlesztése" című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
7157
1590/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
7159
1591/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
Orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök Hargita megye, Kovászna megye és Maros megye számára történő adományozásáról
7164
1592/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
7165

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.