A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381645. látogatója

Budapest

2021. augusztus 5.,

csütörtök


 

149. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
6857
462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
A honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról
6859
463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
A honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról
6862
464/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
6864
465/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
6864
466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6865
467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet
Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
6866
9/2021. (VIII. 5.) PM rendelet
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról
6867
1550/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
Dabas városban infrastrukturális fejlesztés megvalósításáról
6872
1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlésének megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
6874
1552/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról
6876
1553/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Sárvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről
6876
1554/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről
6877
1555/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
6877
1556/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamos energia ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről
6878
1557/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő földgáz-ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről
6878
1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről
6879
1559/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról
6881
1560/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról
6882
1561/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
6884
1562/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú („Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című) projekt forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról
6886
1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő projektek központi költségvetés terhére történő előfinanszírozásának megkezdéséről
6886

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.