A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381626. látogatója

Budapest

2021. augusztus 4.,

szerda


 

148. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
459/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
6846
460/2021. (VIII. 4.) Korm. rendelet
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról
6847
1543/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
A Nemzeti Hitvallás középületekben történő kihelyezéséről
6848
1544/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén új, a Közös Kül- és Biztonságpolitikai Hivatal tevékenységét segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely létesítéséről
6849
1545/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
A társadalmi felzárkózási koordinációs testületek működésével kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról
6849
1546/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Marcali kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról
6851
1547/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
Szekszárdi új interaktív könyvtár és levéltár megvalósításáról
6852
1548/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
Kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
6853
1549/2021. (VIII. 4.) Korm. határozat
A debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat módosításáról
6854

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.