A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382273. látogatója

Budapest

2021. augusztus 3.,

kedd


 

147. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet
Az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról
6834
458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6835
409/2021. (VIII. 3.) KE határozat
Városi cím adományozásáról
6837
1535/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
A hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósításával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról
6837
1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
6838
1537/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében a „Közutak rekonstrukciója” programelem megvalósításáról
6839
1538/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
Az AUTOLIV Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
6840
1539/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00028 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Oldon” című projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról
6840
1540/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6841
1541/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Program VP3-3.2.1-21 kódszámú, „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című felhívásban való részvételéhez való hozzájárulásról
6843
1542/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Vidékfejlesztési Program VP3-17.1.1-16 azonosító számú, „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című felhívásban való részvételéhez történő hozzájárulásról
6843

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.