A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381521. látogatója

Budapest

2021. július 30.,

péntek


 

145. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
452/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6736
453/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
6737
454/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet
Egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról
6744
455/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény eltérő alkalmazásáról
6751
456/2021. (VII. 30.) Korm. rendelet
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
6751
12/2021. (VII. 30.) NVTNM rendelet
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
6752
24/2021. (VII. 30.) BM rendelet
A hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
6754
5/2021. (VII. 30.) IM rendelet
A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról
6759
38/2021. (VII. 30.) ITM rendelet
A veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
6760
39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
6761
8/2021. (VII. 30.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról
6768
390/2021. (VII. 30.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári felmentésről
6773
391/2021. (VII. 30.) KE határozat
Közigazgatási államtitkári kinevezésről
6773
392/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
6774
393/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
6774
394/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
6774
395/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
6775
396/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói felmentésről
6775
397/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6775
398/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6776
399/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6776
400/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6776
401/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6777
402/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6777
403/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6777
404/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6778
405/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6778
406/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6778
407/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6779
408/2021. (VII. 30.) KE határozat
Bírói kinevezésről
6779
1517/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
A gazdaság újraindítása érdekében a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030 keretében megvalósítandó 2021–2022. évi kiemelt vállalkozásfejlesztési intézkedésekről
6780
1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
A magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról
6783
1519/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
6784
1520/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
6786
1521/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
A Dunakeszi vasúti rakodó terminál létrehozását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
6788
1522/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság fóti telephelye fejlesztésének további előkészítéséről és megvalósításáról
6789
1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről
6790
1524/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
6792
1525/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
A miskolci Diósgyőri Acélmű (DAM) területének revitalizációjáról és ipari hasznosításáról tanulmány készítése és annak költségeinek finanszírozásáról
6793
1526/2021. (VII. 30.) Korm. határozat
Az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről szóló 1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat visszavonásáról
6793
41/2021. (VII. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
6794
42/2021. (VII. 30.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
6794
12/2021. (VII. 30.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
6795
14/2021. (VII. 30.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
6797
15/2021. (VII. 30.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
6799
16/2021. (VII. 30.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
6800
17/2021. (VII. 30.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
6802
18/2021. (VII. 30.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata
6804

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.