A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382267. látogatója

Budapest

2021. július 29.,

csütörtök


 

144. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről
6595
450/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény eltérő alkalmazásáról
6597
451/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet
A szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
6598
26/2021. (VII. 29.) AM rendelet
A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól
6600
23/2021. (VII. 29.) BM rendelet
A közbiztonság erősítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról
6651
32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
6677
33/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
6699
4/2021. (VII. 29.) IM rendelet
A börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló 8/2017. (VI. 13.) IM rendeletnek a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggő módosításáról
6700
35/2021. (VII. 29.) ITM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
6701
36/2021. (VII. 29.) ITM rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról
6703
37/2021. (VII. 29.) ITM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról
6704
7/2021. (VII. 29.) PM rendelet
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
6717
1506/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport terhére, modellváltó felsőoktatási intézmények javára történő célhoz kötött támogatás finanszírozásáról
6718
1507/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
A bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről
6719
1508/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
Komárom város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekről
6720
1509/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
A Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról
6721
1510/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
A Szeged-Rendező–Röszke-országhatár vasútvonal rekonstrukciójának megvalósításáról
6723
1511/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
6724
1512/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
A Somogy és Baranya megyét érintő 2021. június 25-ei, illetve 2021. július 9-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről
6729
1513/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról
6730
1514/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
A közösségi élet újraindítása keretében országos könnyűzenei rendezvénysorozat megvalósításával kapcsolatos feladatokról
6731
1515/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
DPT: Boostrix vakcina Ecuadori Köztársaság részére történő adományozásáról
6732
1516/2021. (VII. 29.) Korm. határozat
A digitális nomádok Magyarország területén történő tartózkodásával összefüggő szabályozás kialakításáról
6732

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.