A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381609. látogatója

Budapest

2021. július 26.,

hétfő


 

142. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
445/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a légiforgalmi szolgálatok folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges intézkedésekről
6512
446/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a légiközlekedés biztonságának megőrzése és a COVID-elleni védekezéshez elengedhetetlen eszközök zökkenőmentes szállítása érdekében szükséges intézkedésekről
6513
447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet
Egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
6513
448/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról
6522
9/2021. (VII. 26.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról
6525
32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet
Egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6528
33/2021. (VII. 26.) ITM rendelet
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök, álláshelyek meghatározásáról
6556
34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet
Egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6559
30/2021. (VII. 26.) KKM rendelet
A védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet Oroszországi Föderációval összefüggő módosításáról
6580
384/2021. (VII. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6581
385/2021. (VII. 26.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
6581
1502/2021. (VII. 26.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatoknak a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról
6582
1503/2021. (VII. 26.) Korm. határozat
A szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
6582
1504/2021. (VII. 26.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00005 azonosító számú, „A pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében a szakellátások minőségének és hozzáférésének javítása” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
6584
1505/2021. (VII. 26.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 azonosító számú, „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
6586

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.