A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382265. látogatója

Budapest

2021. július 16.,

péntek


 

135. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő eltérő szabályok megállapításáról
6345
430/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
6346
431/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról
6347
432/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
6348
433/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
6349
434/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6350
435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
6353
436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6383
437/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6389
14/2021. (VII. 16.) HM rendelet
A NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
6390
1481/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
Egészségügyi eszközök Mongólia számára történő biztosításáról
6395
1482/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs kapacitásainak fejlesztését célzó beruházás előkészítéséről
6396
1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
A Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról
6397
1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
A Termőföld Magántőkealap létrehozásáról
6398
1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
A Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról
6399
1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
A Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről
6399
1487/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
A Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső térinformatikai rendszer alkalmazása kiterjesztése, integrálása érdekében szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről
6400
1488/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
Az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének egyszerűsítését szolgáló egyes intézkedésekről
6401
1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról
6401
1490/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
Az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, "Minden gyermek tanuljon meg úszni!" alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról
6407
1491/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
6408
1492/2021. (VII. 16.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
6408

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.