A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381627. látogatója

Budapest

2021. július 15.,

csütörtök


 

134. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
6204
420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
6251
421/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
6285
422/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
6286
423/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
Egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
6287
424/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról
6299
425/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6300
426/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6301
427/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6302
428/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6304
21/2021. (VII. 15.) MNB rendelet
A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2021. (VI. 23.) MNB rendelet módosításáról
6305
8/2021. (VII. 15.) MEKH rendelet
A rendszer-összekötési pontokra vonatkozó szabályok harmadik országok tekintetében történő alkalmazhatóságáról szóló 8/2019. (VII. 12.) MEKH rendelet módosításáról
6306
13/2021. (VII. 15.) HM rendelet
Egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
6307
1461/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő kölcsönbe adásáról (III. ütem)
6317
1462/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A gyermekgyógyászati fekvőbeteg-szakellátás fejlesztéséről
6317
1463/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
Az Erzsébet-táborok kapacitásbővítésének előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
6318
1464/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
Egyes egyházi felsőoktatási intézmények támogatásáról
6318
1465/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
Az Apimondia 2025. évi Nemzetközi Méhészeti Kongresszusa Magyarországon történő megrendezésére irányuló előkészületek támogatásáról
6319
1466/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról
6319
1467/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat módosításáról
6320
1468/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében faluközpont és kulturális rendezvényhelyszín kialakításához kapcsolódó előirányzat- átcsoportosításról
6321
1469/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
Egyes sportcélú infrastruktúra-beruházásokkal összefüggő kormányhatározatok módosításáról
6323
1470/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
Egyes vidéki sportfejlesztések támogatásáról
6324
1471/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A hévízi kézilabda munkacsarnok építéséről
6327
1472/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A komlói kézilabda munkacsarnok építéséről
6328
1473/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésének folytatásával kapcsolatos intézkedésekről
6329
1474/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A vecsési kézilabda munkacsarnok építéséről
6330
1475/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges támogatásról
6331
1476/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, "Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
6332
1477/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, "Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése" című projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
6334
1478/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00021 azonosító számú ("A pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében" című) projekt összköltségének növeléséről
6336
1479/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú, "Élményteli gyógyhely: Bükfürdő" című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
6338
1480/2021. (VII. 15.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 azonosító számú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" című projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
6340
39/2021. (VII. 15.) ME határozat
Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény módosításának létrehozására adott felhatalmazásról
6342

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.