A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381509. látogatója

Budapest

2021. július 14.,

szerda


 

133. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
416/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
6150
417/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
6151
418/2021. (VII. 14.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási megfelelőségi véleményezési eljárásnak a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó egyes szabályairól
6152
25/2021. (VII. 14.) AM rendelet
Egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
6153
20/2021. (VII. 14.) BM rendelet
Egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
6170
21/2021. (VII. 14.) BM rendelet
Az eliminációs célú mintavétel, valamint a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményei részletszabályairól, továbbá az eliminációs célú biometrikus adatok nyilvántartása részére teljesítendő adatszolgáltatás és a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos technikai feladatok végrehajtásáról
6185
22/2021. (VII. 14.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról
6191
379/2021. (VII. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6193
380/2021. (VII. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6193
381/2021. (VII. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6194
382/2021. (VII. 14.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
6194
1459/2021. (VII. 14.) Korm. határozat
Az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
6195
1460/2021. (VII. 14.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00089 azonosító számú, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00101 azonosító számú, Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése című projekt támogatásának növeléséről
6196
38/2021. (VII. 14.) ME határozat
A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjának kinevezéséről
6199

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.