A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381647. látogatója

Budapest

2021. január 28.,

csütörtök


 

13. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2021. (I. 28.) Korm. rendelet
A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
301
20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
301
21/2021. (I. 28.) Korm. rendelet
A minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról
302
22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről
303
23/2021. (I. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek járványügyi készültségi tárgyú módosításáról
304
24/2021. (I. 28.) Korm. rendelet
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
305
25/2021. (I. 28.) Korm. rendelet
A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítményei elhelyezését célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
307
4/2021. (I. 28.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról
310
3/2021. (I. 28.) EMMI rendelet
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
312
4/2021. (I. 28.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
313
6/2021. (I. 28.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról
314
19/2021. (I. 28.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
317
20/2021. (I. 28.) KE határozat
Altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről
317
1014/2021. (I. 28.) Korm. határozat
A Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működését érintő egyes kérdésekről
318
1015/2021. (I. 28.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése megvalósítása érdekében szükséges 2021. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás biztosításáról
319
1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről
321
1017/2021. (I. 28.) Korm. határozat
Kormánybiztos kinevezéséről
323
1018/2021. (I. 28.) Korm. határozat
A bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítéséről
323
1019/2021. (I. 28.) Korm. határozat
A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ részeként a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola elhelyezését célzó beruházással összefüggő intézkedésekről
324
4/2021. (I. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
327

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.