A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382269. látogatója

Budapest

2021. július 7.,

szerda


 

129. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
399/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
6004
400/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
6004
401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
6011
7/2021. (VII. 7.) MEKH rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók cég- és forgalmi érték meghatározása szempontjairól
6013
24/2021. (VII. 7.) AM rendelet
Egyes mezőgazdasági tárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
6025
31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet
Az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól
6027
26/2021. (VII. 7.) KKM rendelet
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról
6028
371/2021. (VII. 7.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
6029
372/2021. (VII. 7.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
6029
373/2021. (VII. 7.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
6030
374/2021. (VII. 7.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
6030
375/2021. (VII. 7.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
6031
1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat
A gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról
6031
1449/2021. (VII. 7.) Korm. határozat
A Kiskunlacháza nagyközség és Délegyháza község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
6036

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.