A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2021. július 2.,

péntek


 

126. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
389/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
5929
390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
5929
391/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
5932
392/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
5933
393/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
5934
394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5936
395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5937
396/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet
A vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
5939
31/2021. (VII. 2.) ITM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
5940
Köf.5011/2021/5. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
5941
1425/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
COVID–19 vakcina Bosznia-Hercegovina részére történő adományozásáról
5945
1426/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
COVID–19 vakcina Montenegró részére történő adományozásáról
5945
1427/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
A 2022–2027-es időszakban alkalmazandó regionális támogatási térkép koncepciójáról
5946
1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
A 2021–2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról
5946
1429/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
A Nemzeti Divatipari Stratégia 2030 elfogadásáról
5947
1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
A 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa – Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
5947
1431/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
Új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházások lefolytatására a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előkészítőként és megvalósítóként történő kijelöléséről
5948
1432/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztésekről
5948
1433/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztések koordinációjáról
5950
1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
Települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányzatot érintő kormányhatározat módosításáról
5950
1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
Az „Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat támogatásáról
5954
1436/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
A Kisvárda vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
5954
1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
A vecsési tanuszoda építéséről
5955

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.