A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382250. látogatója

Budapest

2021. június 25.,

péntek


 

120. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi XC. törvény
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
5102
2021. évi XCI. törvény
A nemzeti adatvagyonról
5296
2021. évi XCII. törvény
A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról
5302
2021. évi XCIII. törvény
A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról
5356
2021. évi XCIV. törvény
A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről
5397
2021. évi XCV. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
5402
2021. évi XCVI. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról
5411
2021. évi XCVII. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról
5412
2021. évi XCVIII. törvény
Egyes törvényeknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról
5413
5/2021. (VI. 25.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról
5418
25/2021. (VI. 25.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Zöld-foki Köztársasággal összefüggő módosításáról
5422
6/2021. (VI. 25.) PM rendelet
A belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról
5423
Köf.5016/2021/3. számú végzés
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
5425
Köf.5016/2021/8. számú végzés
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
5427
327/2021. (VI. 25.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
5430
36/2021. (VI. 25.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
5430

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.