A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381630. látogatója

Budapest

2021. január 27.,

szerda


 

12. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
18/2021. (I. 27.) Korm. rendelet
A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet és a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
294
Köf.5002/2021/3. számú végzés
A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése
296
1013/2021. (I. 27.) Korm. határozat
Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
298

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.