A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381549. látogatója

Budapest

2021. június 22.,

kedd


 

117. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
347/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4906
348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet
A szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelméről
4907
349/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet
Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről
4909
19/2021. (VI. 22.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
4917
9/2021. (VI. 22.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos módosításáról
4918
25/2021. (VI. 22.) EMMI rendelet
A műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet módosításáról
4921
24/2021. (VI. 22.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Kazah Köztársasággal összefüggő módosításáról
4921
21/2021. (VI. 22.) AB határozat
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 22. § (4) bekezdésének és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (6) bekezdésének alkalmazása esetére vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról, és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására, megsemmisítésére valamint alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói indítvány elutasításáról
4923
1391/2021. (VI. 22.) Korm. határozat
A „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről szóló 1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról
4937
1392/2021. (VI. 22.) Korm. határozat
Az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról
4939
33/2021. (VI. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
4940

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.