A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382257. látogatója

Budapest

2021. június 16.,

szerda


 

114. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
343/2021. (VI. 16.) Korm. rendelet
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
4800
5/2021. (VI. 16.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról
4801
14/2021. (VI. 16.) BM rendelet
A képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4803
24/2021. (VI. 16.) EMMI rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
4835
25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet
A vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról
4842
1/2021. BJE határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
4845
15/2021. (VI. 16.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról
4854
16/2021. (VI. 16.) OGY határozat
A NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról szóló 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről
4854
17/2021. (VI. 16.) OGY határozat
Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2020. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
4855
304/2021. (VI. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4855
305/2021. (VI. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4856
306/2021. (VI. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4856
307/2021. (VI. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4857
308/2021. (VI. 16.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
4857
32/2021. (VI. 16.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
4858

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.