A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381528. látogatója

Budapest

2021. június 14.,

hétfő


 

111. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
340/2021. (VI. 14.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
4736
23/2021. (VI. 14.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról
4739
1378/2021. (VI. 14.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról
4741
1379/2021. (VI. 14.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. április–májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
4743
1380/2021. (VI. 14.) Korm. határozat
Verpelét vasútállomáson nyílt hozzáférésű rakodóterület kiépítéséről
4745

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.