A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369926. látogatója

Budapest

2021. január 22.,

péntek


 

11. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2021. (I. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről
258
14/2021. (I. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején az egyes közigazgatási perekben alkalmazandó illetékességi szabályokról
258
15/2021. (I. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseiről
259
16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról
260
17/2021. (I. 22.) Korm. rendelet
A vadászjegy kiállítására vagy érvényesítésére irányuló eljárás sajátos szabályairól
261
4/2021. (I. 22.) AB határozat
A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 5. §-át érintő alkotmányos követelmény megállapításáról és az indítvány elutasításáról
263
18/2021. (I. 22.) KE határozat
Altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
290
1012/2021. (I. 22.) Korm. határozat
A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati tulajdonú társasági részesedésének állam javára történő megszerzéséről
290

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.