A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381515. látogatója

Budapest

2021. június 7.,

hétfő


 

104. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
308/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
4468
309/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról
4469
310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról
4469
311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet
A komplex felzárkózási képzésekről
4472
312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
4482
24/2021. (VI. 7.) ITM rendelet
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosításáról
4494
1355/2021. (VI. 7.) Korm. határozat
A Zöld-foki Köztársaság részére COVID-19 vakcina adományozásáról
4496
1356/2021. (VI. 7.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 109. ülésszakán való magyar részvételről
4496
1357/2021. (VI. 7.) Korm. határozat
A Visegrádi Együttműködés 2021–2022. évi magyar elnökségének lebonyolításáról
4497
1358/2021. (VI. 7.) Korm. határozat
A komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges feltételek biztosításáról
4499
1359/2021. (VI. 7.) Korm. határozat
Egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozhatóságáról
4500

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.