A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381528. látogatója

Budapest

2021. június 3.,

csütörtök


 

102. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi LXI. törvény
A szakosított intézmények kiváltságairól és mentességeiről szóló egyezmény és Függelékei egységes szerkezetű kihirdetéséről
4343
2021. évi LXII. törvény
A szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről
4375
2021. évi LXIII. törvény
A fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról
4386
2021. évi LXIV. törvény
A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
4392
2021. évi LXV. törvény
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról
4432
306/2021. (VI. 3.) Korm. rendelet
Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről
4433
13/2021. (VI. 3.) MNB rendelet
A „XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok” ezüst emlékérme kibocsátásáról
4438
14/2021. (VI. 3.) MNB rendelet
A „XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Nyári Paralimpiai Játékok” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
4440
7/2021. (VI. 3.) NVTNM rendelet
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
4442
22/2021. (VI. 3.) AM rendelet
Az egyes borászati támogatási tárgyú rendeletek módosításáról
4444
1348/2021. (VI. 3.) Korm. határozat
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálatáról
4450
1349/2021. (VI. 3.) Korm. határozat
A 2022. évi Giro d’Italia kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtja és első három szakasza magyarországi megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
4450
1350/2021. (VI. 3.) Korm. határozat
A 2022. évi Giro d’Italia kerékpáros körverseny lehetséges budapesti rajtja és első három szakasza magyarországi megrendezése érdekében szükséges szervező bizottság létrehozásáról
4451
1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról
4452
1352/2021. (VI. 3.) Korm. határozat
A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány részére történő alapítói adomány adományozásáról
4459
1353/2021. (VI. 3.) Korm. határozat
A Makovecz Campus Alapítvány létrehozásáról
4461

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.