A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382258. látogatója

Budapest

2021. január 20.,

szerda


 

10. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
234
11/2021. (I. 20.) Korm. rendelet
A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
239
12/2021. (I. 20.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
240
3/2021. (I. 20.) ITM rendelet
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról
241
3/2020. PJE határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
242
1006/2021. (I. 20.) Korm. határozat
A közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program működéséhez szükséges irodai elhelyezés és munkakörnyezet üzemeltetési és infrastrukturális feltételeinek biztosításával összefüggő intézkedésekről
248
1007/2021. (I. 20.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata álláshely 2021. évre vonatkozó fedezetének átcsoportosításáról
249
1008/2021. (I. 20.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
251
1009/2021. (I. 20.) Korm. határozat
Egyes kormányhatározatok módosításáról
253
1010/2021. (I. 20.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről szóló 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról
254
1011/2021. (I. 20.) Korm. határozat
Az Idősek Tanácsáról szóló 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról
255
3/2021. (I. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
256

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.