A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2020. április 30.,

csütörtök


 

96. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
167/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről
2362
168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A védelmi intézkedésekről
2362
169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról
2364
170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről
2365
171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről
2365
172/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggésben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
2366
173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól
2367
174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2369
175/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
2370
17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról
2371
1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról
2372
1195/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről
2374
1196/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a mezőgazdasági ágazatban a koronavírus világjárvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó többletforrás biztosításáról
2375
1197/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
2376

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.