A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381648. látogatója

Budapest

2020. április 30.,

csütörtök


 

95. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
Egyes orvostechnikai eszközökkel összefüggő kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
2338
165/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2346
166/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2353
1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
A nemzeti rendezvények megszervezéséről
2354
1191/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
Az állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók gazdálkodásának javításával kapcsolatos egyes intézkedésekről
2356
1192/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
Az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésének hatékonyabb ellátása érdekében szükséges intézkedésekről
2357
1193/2020. (IV. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló biatorbágyi szakképző intézmény megvalósítására irányuló beruházással kapcsolatos intézkedésekről
2358

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.