A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2020. április 27.,

hétfő


 

88. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi XXI. törvény
A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 50. cikk (a) bekezdésének módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 56. cikkének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2232
5/2020. (IV. 27.) MvM rendelet
A Kulturális Javak Bizottságáról
2237
6/2020. (IV. 27.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Magyar Falu Programmal, valamint a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. névváltozásával kapcsolatos módosításáról
2239
10/2020. (IV. 27.) BM rendelet
Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb, belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2244
11/2020. (IV. 27.) BM rendelet
A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet módosításáról
2248
198/2020. (IV. 27.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
2249
199/2020. (IV. 27.) KE határozat
Államtitkári felmentésről
2249
200/2020. (IV. 27.) KE határozat
Államtitkári kinevezésről
2250
201/2020. (IV. 27.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
2250
202/2020. (IV. 27.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
2251
203/2020. (IV. 27.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
2251
30/2020. (IV. 27.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
2252

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.