A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380823. látogatója

Budapest

2020. április 22.,

szerda


 

84. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
147/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
2170
2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
2172
15/2020. (IV. 22.) AM rendelet
A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet és a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet módosításáról
2178
12/2020. (IV. 22.) ITM rendelet
A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet és a tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről szóló 67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet Tengerészeti Munkaügyi Egyezménnyel összefüggő módosításáról
2180
1174/2020. (IV. 22.) Korm. határozat
A központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az ezekhez szükséges források biztosításáról
2184
1175/2020. (IV. 22.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00010 azonosító számú („Férőhelykiváltás Pásztoriban” című) projekt támogatásának növeléséről
2185
28/2020. (IV. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Apostoli Szentszék között, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény 5. §-ában meghatározott ingatlanokat érintő jogügyletekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2187
29/2020. (IV. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról
2187

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.