A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. április 21.,

kedd


 

81. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
138/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet
A központi költségvetési szervek által használt ingatlanokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
2085
139/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2092
2/2020. (IV. 21.) MK rendelet
A miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról
2094
179/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
2095
180/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
2095
181/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
2095
182/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
2096
183/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
2096
184/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2096
185/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2097
186/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2097
187/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2097
188/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2098
189/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2098
190/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2098
191/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2099
192/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2099
193/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2099
194/2020. (IV. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
2100
195/2020. (IV. 21.) KE határozat
A Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról
2100
1162/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról
2100
1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
A központi költségvetés címrendjének módosításáról
2101
1164/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
Egyes budapesti beruházásokat érintő kormányhatározatok módosításáról
2119
1165/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
A Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020–2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
2121
1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
A Környe külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2122
1167/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
A Szikszó város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2125
1168/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
2125
1169/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről
2125
25/2020. (IV. 21.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
2133
26/2020. (IV. 21.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjainak megbízásáról
2133

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.