A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381514. látogatója

Budapest

2020. április 17.,

péntek


 

79. szám


 

Ára: 3600 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
129/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a közvetítői tevékenységet és a megelőző pártfogói tevékenységet érintő egyes intézkedésekről
2064
130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A Pénzügyi Békéltető Testület veszélyhelyzet alatti eljárásáról
2066
131/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatása biztosításáról
2067
132/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az elektronikus azonosítási feltételekkel, a végrehajtással és a médiaszolgáltatási díjjal kapcsolatos egyes jogszabályok eltérő alkalmazásáról
2068
133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
2070
134/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
Az OBO Bettermann Hungary Kft. és a Bettermann Ingatlankezelő Kft. Bugyi külterületén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 283/2015. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról
2071
135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről
2071
136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet
A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről
2075
1160/2020. (IV. 17.) Korm. határozat
A Bugyi nagyközség külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
2077
1161/2020. (IV. 17.) Korm. határozat
A Nemzeti Komolyzenei Stratégia alapjairól szóló program megvalósításához szükséges intézkedésekről
2077

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.