A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380409. látogatója

Budapest

2020. április 16,

csütörtök


 

76. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2020. (IV. 16.) MvM rendelet
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról
2014
9/2020. (IV. 16.) BM rendelet
A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról
2015
14/2020. (IV. 16.) EMMI rendelet
Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2018
6/2020. (IV. 16.) HM rendelet
A honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról
2023
1/2020. (IV. 16.) KKM határozat
A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 11. § b)-d) pontjának hatálybalépéséről
2024

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.