A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2020. április 14.,

kedd


 

74. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet
A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről
1968
111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet
Az egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1976
112/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
1979
113/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet
A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
1980
1151/2020. (IV. 14.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról
1981
1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről
1983
1153/2020. (IV. 14.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén keletkező kezelt csapadékvizek továbbítására alkalmas hálózat kiépítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
1992
1154/2020. (IV. 14.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból és a Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
1994
1155/2020. (IV. 14.) Korm. határozat
Az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházás forrásának biztosításáról
1999

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.