A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381012. látogatója

Budapest

2020. április 10.,

péntek


 

70. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi XVIII. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
1882
2020. évi XIX. törvény
Egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
1884
2020. évi XX. törvény
A származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
1909
Köf.5003/2020/3. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
1910
1145/2020. (IV. 10.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1915
1146/2020. (IV. 10.) Korm. határozat
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról
1917
1147/2020. (IV. 10.) Korm. határozat
A Róheim-villa rekonstrukciójához szükséges további intézkedésekről
1917

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.