A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2020. április 8.,

szerda


 

68. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2020. (IV. 8.) AM rendelet
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról
1842
8/2020. (IV. 8.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról
1847
1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat
A történelmi egyházak bázisán létrejövő egészségügyi szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
1849
1139/2020. (IV. 8.) Korm. határozat
A „Budapest–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekményről
1851
1140/2020. (IV. 8.) Korm. határozat
Az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú („Komplex népegészségügyi szűrések” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1853
1141/2020. (IV. 8.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1. azonosító jelű („Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1855
1142/2020. (IV. 8.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0 azonosító jelű („Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1858
1143/2020. (IV. 8.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2. azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről; valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1862
1144/2020. (IV. 8.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról
1867

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.