A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381007. látogatója

Budapest

2020. április 3.,

péntek


 

63. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
6/2020. (IV. 3.) MNB rendelet
Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
1720
9/2020. (IV. 3.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2020. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
1761
10/2020. (IV. 3.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
1763
11/2020. (IV. 3.) AM rendelet
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról
1771
12/2020. (IV. 3.) AM rendelet
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020–2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosításáról
1771
10/2020. (IV. 3.) ITM rendelet
A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet módosításáról
1773
1/2020. BJE határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
1775
2/2020. BJE határozat
A Kúria büntető jogegységi határozata
1779
1137/2020. (IV. 3.) Korm. határozat
A debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1784
24/2020. (IV. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1785

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.