A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. március 31.,

kedd


 

60. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2020. évi XIII. törvény
Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről
1659
2020. évi XIV. törvény
A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
1668
2020. évi XV. törvény
A győri Káptalandomb nemzeti emlékhellyé nyilvánításáról
1679
2020. évi XVI. törvény
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére történő ingyenes vagyonjuttatásról
1680
2020. évi XVII. törvény
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
1682
75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről
1683
76/2020. (III. 31.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1689
77/2020. (III. 31.) Korm. rendelet
Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
1693
78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet
A Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról
1694
5/2020. (III. 31.) HM rendelet
Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról
1696
9/2020. (III. 31.) ITM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
1696
9/2020. (III. 31) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
1699
169/2020. (III. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
1700
170/2020. (III. 31.) KE határozat
Bírói felmentésről
1700
171/2020. (III. 31.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1700
1131/2020. (III. 31.) Korm. határozat
A Honvédelmi Minisztérium 2020. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak forrásigényéről
1701
1132/2020. (III. 31.) Korm. határozat
Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok, valamint az örökségvédelmi szakmai és kapcsolódó feladatok forrásszükségletének biztosításáról
1701
1133/2020. (III. 31.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról
1702
1134/2020. (III. 31.) Korm. határozat
A Békéscsaba megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
1705
1135/2020. (III. 31.) Korm. határozat
A Millenáris területén megvalósuló beruházásokkal és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő forrásbiztosításról szóló 1110/2018. (III. 19.) Korm. határozat módosításáról
1705
23/2020. (III. 31.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
1706

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.