A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381622. látogatója

Budapest

2020. január 13.,

hétfő


 

6. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet
A gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
114
2/2020. (I. 13.) Korm. rendelet
Az olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
118
3/2020. (I. 13.) Korm. rendelet
A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kezeléséről és kiemelkedő egyetemes értékének védelméről szóló 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet felülvizsgálatáról
122
1/2020. (I. 13.) MNB rendelet
Az „I. Ulászló aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
123
2/2020. (I. 13.) MNB rendelet
A szélfelirattal ellátott „I. Ulászló aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról
125
3/2020. (I. 13.) MNB rendelet
Az „I. Ulászló aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
127
2/2020. (I. 13.) ITM rendelet
A megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
129
3/2020. (I. 13.) ITM rendelet
A csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról
130

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.