A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2020. március 25.,

szerda


 

54. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
65/2020. (III. 25.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a nemzetközi szankcióban elrendelt kereskedelmi korlátozás alá eső termékekhez kapcsolódó finanszírozás engedélyezésével összefüggő módosításáról
1573
66/2020. (III. 25.) Korm. rendelet
A Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
1574
3/2020. (III. 25.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
1575
2/2020. (III. 25.) TNM rendelet
Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet módosításáról
1578
1/2020. (III. 25.) NVTNM rendelet
Egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
1580
6/2020. (III. 25.) AM rendelet
A natúrparkok létrehozásáról és működéséről
1581
7/2020. (III. 25.) AM rendelet
A Táti és süttői Duna-szigetek természetvédelmi terület létesítéséről
1585
8/2020. (III. 25.) AM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
1588
12/2020. (III. 25.) EMMI rendelet
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról
1593
13/2020. (III. 25.) EMMI rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról
1603
7/2020. (III. 25.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról
1604
8/2020. (III. 25.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
1604
154/2020. (III. 25.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
1605
155/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
1606
156/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
1606
157/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
1606
158/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
1607
159/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
1607
160/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
1607
161/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
1608
162/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói felmentésről
1608
163/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1608
164/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1609
165/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1609
166/2020. (III. 25.) KE határozat
Bírói kinevezésről
1609
167/2020. (III. 25.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
1610
168/2020. (III. 25.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
1610
1123/2020. (III. 25.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program módosításáról
1611
1124/2020. (III. 25.) Korm. határozat
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége kiegészítő támogatásáról szóló 1515/2018. (X. 17.) Korm. határozattal biztosított forrás felhasználásáról szóló 1737/2018. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
1611
1125/2020. (III. 25.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a győri Xantus János Állatkert átfogó fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
1612
1126/2020. (III. 25.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
1612
1127/2020. (III. 25.) Korm. határozat
A Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet felújításával és korszerűsítésével kapcsolatos intézkedésekről
1613
1128/2020. (III. 25.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium területén megvalósuló „Tornacsarnok és vívóterem” beruházáshoz szükséges forrásátcsoportosításról
1613
1129/2020. (III. 25.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1615
1130/2020. (III. 25.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1616
22/2020. (III. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár nevezéséről
1618

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.