A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380825. látogatója

Budapest

2020. március 20.,

péntek


 

50. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
49/2020. (III. 20.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködési megállapodás kihirdetéséről
1509
50/2020. (III. 20.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatottaknak a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról
1513
51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet
A települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról
1514
52/2020. (III. 20.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1515
53/2020. (III. 20.) Korm. rendelet
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
1517
54/2020. (III. 20.) Korm. rendelet
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
1518
55/2020. (III. 20.) Korm. rendelet
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
1518
56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
1519
5/2020. (III. 20.) AM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
1522
6/2020. (III. 20.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
1526
7/2020. (III. 20.) BM rendelet
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról
1528
A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
1530
1110/2020. (III. 20.) Korm. határozat
A Magyar–Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
1531
1111/2020. (III. 20.) Korm. határozat
A tanfelügyeleti rendszer megerősítése című koncepció alapján egyes köznevelési feladatok végrehajtásáról
1539
1112/2020. (III. 20.) Korm. határozat
Az ecseri és gödöllői fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
1540
1113/2020. (III. 20.) Korm. határozat
Győri római katolikus hitéleti és oktatási célú épületek felújításáról és fejlesztéséről
1541
1114/2020. (III. 20.) Korm. határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó komplex infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztési projekt megvalósításáról
1542
1115/2020. (III. 20.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum részét képező atlétikai pálya felújítása érdekében szükséges intézkedésekről
1545
1116/2020. (III. 20.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ kialakításához szükséges többlettámogatás biztosításáról
1547
1117/2020. (III. 20.) Korm. határozat
Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú („Digitális kompetencia fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1548
1118/2020. (III. 20.) Korm. határozat
Az egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint a Rákóczi Szövetség „A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések” tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről szóló 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló 1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
1550
1119/2020. (III. 20.) Korm. határozat
A koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról
1550
1120/2020. (III. 20.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1551
21/2020. (III. 20.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
1553

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.