A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380424. látogatója

Budapest

2020. március 14.,

szombat


 

42. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)
1382
10/2020. (III. 14.) EMMI rendelet
A kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
1384
11/2020. (III. 14.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet és az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról
1385
1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat
A koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről
1387
1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat
A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről
1388
1103/2020. (III. 14.) Korm. határozat
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazásának felfüggesztéséről
1389
1104/2020. (III. 14.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
1389
1105/2020. (III. 14.) Korm. határozat
A Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny elhalasztásával kapcsolatos feladatokról
1391

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.14.