A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380409. látogatója

Budapest

2020. március 12.,

csütörtök


 

41. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
42/2020. (III. 12.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
1360
43/2020. (III. 12.) Korm. rendelet
A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
1361
44/2020. (III. 12.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
1362
8/2020. (III. 12.) EMMI rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról
1363
9/2020. (III. 12.) EMMI rendelet
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendeletnek az „A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete” cím megalapításával összefüggő módosításáról
1364
1/2020. (III. 12.) PM rendelet
A pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről
1365
5/2020. (III. 12.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról
1370
6/2020. (III. 12.) OGY határozat
Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1371
1096/2020. (III. 12.) Korm. határozat
Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról
1371
1097/2020. (III. 12.) Korm. határozat
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő beszerzési és szervezési feladatok további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről
1372
1098/2020. (III. 12.) Korm. határozat
A bölcsődei pótlék emelésének és kiterjesztésének 2020. évi ellentételezéséről
1373
1099/2020. (III. 12.) Korm. határozat
Az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről
1375
1100/2020. (III. 12.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1376
20/2020. (III. 12.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről
1379

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.