A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381640. látogatója

Budapest

2020. március 10.,

kedd


 

38. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
38/2020. (III. 10.) Korm. rendelet
A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetéséhez és a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzéséhez kapcsolódó egyes feladatok átrendezésével összefüggő, valamint egyes földügyi és építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1323
39/2020. (III. 10.) Korm. rendelet
A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról
1328
1/2020. (III. 10.) NMHH rendelet
A felügyeleti díjról szóló 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet módosításáról
1329
5/2020. (III. 10.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról
1330
7/2020. (III. 10.) EMMI rendelet
A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosításáról
1332
114/2020. (III. 10.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
1333
115/2020. (III. 10.) KE határozat
Vezérezredesi előléptetésről
1333
116/2020. (III. 10.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
1334
117/2020. (III. 10.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
1334
118/2020. (III. 10.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
1335
119/2020. (III. 10.) KE határozat
Határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
1335
120/2020. (III. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1336
121/2020. (III. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1336
122/2020. (III. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1337
1084/2020. (III. 10.) Korm. határozat
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
1337
1085/2020. (III. 10.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program keretében egyes programelemek megvalósításához szükséges 2020. évi előirányzat-átcsoportosításról
1338
1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat
Az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről
1340
1087/2020. (III. 10.) Korm. határozat
A Szerencsejáték Felügyelet működését támogató Fortuna szakrendszer továbbfejlesztéséhez szükséges költségvetési forrás biztosításáról
1340
1088/2020. (III. 10.) Korm. határozat
A Brassó Utcai Általános Iskola tanteremfejlesztéséről
1341
1089/2020. (III. 10.) Korm. határozat
A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanteremfejlesztéséről
1343
1090/2020. (III. 10.) Korm. határozat
A szentendrei Izbégi Általános Iskola tanteremfejlesztéséről
1345
1091/2020. (III. 10.) Korm. határozat
A túrkevei református templom felújításának támogatásáról
1347
1092/2020. (III. 10.) Korm. határozat
Csoóri Sándor életműve gondozásának és gyűjteményes kiadásának támogatásáról
1347
1093/2020. (III. 10.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00033 azonosító számú („A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1348
1094/2020. (III. 10.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00020 azonosító számú („Kilátás – Kiváltás Gömörben” – Putnoki Foglalkoztató és Rehabilitációs Otthon ápolást-gondozást igénylő ellátottak férőhelyeinek kiváltása című) projekt támogatásának növeléséről
1350
1095/2020. (III. 10.) Korm. határozat
A visegrádi országok és Németország marokkói fejlesztési együttműködéshez való magyar hozzájárulásról
1352
19/2020. (III. 10.) ME határozat
A Magyarország Kormánya, az Ecuadori Köztársaság, valamint a Kenyai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
1352

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.