A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380409. látogatója

Budapest

2020. március 3.,

kedd


 

34. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2020. (III. 3.) BM rendelet
Az egyes szervezetek működéséhez szükséges informatikai támogatás, valamint egyéb szakrendszerek tekintetében üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások központi szolgáltató általi nyújtása érdekében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
1186
6/2020. (III. 3.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 870. § (3) bekezdés „ , fellebbezés” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a Kúria Bhar.I.690/2018/12. számú ítéletével befejezett büntetőeljárás felülvizsgálatának elrendeléséről
1188
1067/2020. (III. 3.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében Szeged megyei jogú város tömegközlekedése elektromos alapra helyezésének megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1210
1068/2020. (III. 3.) Korm. határozat
Az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos tagállami feladatok ellátásáról szóló 1045/2017. (II. 3.) Korm. határozat módosításáról
1211
1069/2020. (III. 3.) Korm. határozat
Az Alba Airport repülőtér nemzetközi kereskedelmi repülőtérré fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
1211
17/2020. (III. 3.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
1212

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.